Bước 3:
Chọn RAM
Bước 4:
Chọn HDD
Bước 5:
Chọn SSD
Bước 6:
Chọn VGA
Bước 7:
Chọn Soundcard
Bước 8:
Chọn DVD
Bước 9:
Chọn Vỏ Case
Bước 10:
Chọn Nguồn
Bước 11:
Chọn Monitor
Bước 12:
Chọn Bàn phím
Bước 13:
Chọn Chuột
Bước 14:
Chọn Loa
Bước 15:
Tính toán chi phí
Microlab M100 (2.1)
Microlab M100 (2.1)
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab M100
Tình trạng : Out Of Stock
Giá : 419.000đ
Microlab M290 (2.1)
Microlab M290 (2.1)
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab M290
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 879.000đ
Microlab M880 (2.1)
Microlab M880 (2.1)
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab M880
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 889.000đ
Microlab M109 (2.1)
Microlab M109 (2.1)
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab M109
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 529.000đ
Microlab M200 (2.1)
Microlab M200 (2.1)
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab M200
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 999.000đ
Microlab M280 (2.1)
Microlab M280 (2.1)
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab M280
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 839.000đ
Microlab FineCone FC362 (2.1+1)
Microlab FineCone FC362 (2.1+1)
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab FC362
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 2.089.000đ
Microlab FineCone FC661 (2.1+1) Remote
Microlab FineCone FC661 (2.1+1) Remote
Hãng SX : MICROLAB
Mã SP : Microlab FC661
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 1.999.000đ