Bước 3:
Chọn RAM
Bước 4:
Chọn HDD
Bước 5:
Chọn SSD
Bước 6:
Chọn VGA
Bước 7:
Chọn Soundcard
Bước 8:
Chọn DVD
Bước 9:
Chọn Vỏ Case
Bước 10:
Chọn Nguồn
Bước 11:
Chọn Monitor
Bước 12:
Chọn Bàn phím
Bước 13:
Chọn Chuột
Bước 14:
Chọn Loa
Bước 15:
Tính toán chi phí
ASUS Xonar Phoebus - ROG Gaming
ASUS Xonar Phoebus - ROG Gaming
Hãng SX : ASUS
Mã SP : Asus Xonar Phoebus - ROG
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 4.489.000đ
ASUS Xonar Phoebus Solo-ROG Gaming
ASUS Xonar Phoebus Solo-ROG Gaming
Hãng SX : ASUS
Mã SP : Asus Xonar Phoebus Solo - ROG
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 3.789.000đ
ASUS Xonar D2X-Masterpiece Audio
ASUS Xonar D2X-Masterpiece Audio
Hãng SX : ASUS
Mã SP : Asus Xonar D2X - Masterpiece
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 3.289.000đ
ASUS Xonar DX - 7.1
ASUS Xonar DX - 7.1
Hãng SX : ASUS
Mã SP : Asus Xonar DX - 7.1
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 1.989.000đ
Asus Xonar D-Kara 7.1 PCI
Asus Xonar D-Kara 7.1 PCI
Hãng SX : ASUS
Mã SP : Asus Xonar D-Kara - 7.1
Tình trạng : Đặt trước
Giá : 899.000đ
ASUS Xonar U7 - Compact 7.1 USB
ASUS Xonar U7 - Compact 7.1 USB
Hãng SX : ASUS
Mã SP : Asus Xonar U7 - Compact 7.1 USB
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 2.149.000đ
ASUS Xonar U3
ASUS Xonar U3
Hãng SX : ASUS
Mã SP : Asus Xonar U3
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 949.000đ
Cạc âm thanh cổng USB
Cạc âm thanh cổng USB
Hãng SX : SPC
Mã SP : Âm thanh USB
Tình trạng : Có sẵn
Giá : 69.000đ